I Carisma ser vi det store bildet

Camilla brenner for at barn og unge skal ha best mulig syn. Synsproblemer hos disse kan være vanskelig å oppdage, og Camilla er spesialist på dette


Camilla er optiker med mastergrad og pediatri (spesialisering innen barn og syn) som tilleggsutdannelser. Hun har over lang tid jobbet spesielt med barn under 8 år. Mange barn trenger ulik hjelp for å utvikle syn eller hjelp til å utvikle leseferdigheter. Her har Camilla høy kunnskap. Det var Camilla sin drøm om å starte egen bedrift i Elverum for over 20 år siden som nå har resultert i fire butikker; Elverum, Flisa, Grue og Trysil